Techne serien


Techne serien ägs av NordFo, Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd. Techne serien publicerar sedan 1995 forskning inom slöjdpedagogik och slöjdvetenskap på nordiska språk och engelska.

Från och med 2011 görs all publicering som ”open access” som bland annat innebär att det är fritt att ladda ner och läsa artiklarna. Artiklarna som publiceras genomgår en ”double blind review”-process och håller därmed hög vetenskaplig standard. Techne serien fyller kraven för nivå 1. (En sammanställning av tidigare tryckta Techne-publikationer i A-serien och B-serien, finns att ladda ner som pdf under "Arkiv 1995-2011" på journalens hemsida).

Journalens namn har sitt ursprung i det grekiska ordet techne som används i betydelsen att göra och kunna någonting, både hantverksmässigt och konstnärligt, samt att förstå och veta i ordets vidaste betydelse, att klara av och verkställa eller att vara förtrogen med någonting. Techne serien öppnar för olika teoretiska, metodologiska och empiriska perspektiv på utbildning och lärande inom slöjdfältet.

Slöjdbegreppet inrymmer olika varianter av verksamheter där material och redskap ingår vid framställning av artefakter. Artiklarna kan exempelvis fokusera på pedagogiska, psykologiska, sociala, kulturella och tekniska sammanhang i formella och informella samt fysiska och virtuella lärmiljöer. Techne serien publicerar artiklar som diskuterar processer, materialitet och kroppsbaserade aspekter relaterade till slöjdområdet och nya former av slöjdande exempelvis maker kultur, do-it-yourself och craftivism.

For information in English, see link:
Techne series

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar