Bli medlem i NordFo, e-postlistan


Det är gratis att vara medlem i NordFo. Medlemskap ger bl.a. rättigheter att söka medel till mobilitet. Information om namn, institution och e-postadress kommer automatiskt att registreras som – NordFo:s medlemmar. NordFo har en epost-lista, en Facebooksida och denna Blogger-hemsida.

Anmälan till NordFo och e-post-listan sker via länken:

https://goo.gl/forms/oVn5XzLOJqQoSkhQ2

(även privata mailadresser accepteras)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar