tisdag 12 juni 2018

Nordisk forskningskonferens i slöjd 17-20 september 2019

Anmälan till konferensen har öppnat!
Välkomna att sända in abstrakt!


Nordisk forskningskonferens i slöjd 17-20 september 2019


Konferensen arrangeras av HDK i samarbete med den nordiska organisationen NordFo, Nordiskt forum för Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd, som verkar för slöjdrelaterade samarbeten mellan de nordiska länderna.


Konferensen vänder sig främst till forskare och lärare vid universitet och högskolor inom slöjdområdet i de nordiska länderna, men konferensen är också öppen för deltagare från andra slöjdverksamheter där man bearbetar material med hjälp av olika redskap till fysiska föremål.


Konferensspråken är skandinaviska språk och engelska.
Konferensen äger rum på HDK i centrala Göteborg, med möjlighet att besöka Nääs gamla slöjdlärarseminarium.


Nu kan du anmäla dig till konferensen och sända in abstract, se mer information om NordFo:s konferens Make&Learn:


på svenska:
https://hdk.gu.se/makeandlearn2019


på engelska:
https://hdk.gu.se/english/makeandlearn2019