måndag 11 mars 2019

Startsida

  

Välkommen till information om NordFo!
Nordiskt forum för Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd
(klicka på önskad rubrik/knapp överst)
NordFo har en epost-lista, en Facebooksida och denna Blogger-hemsida.
- - - - - - - - - - - -
Welcome to information about NordFo!
Nordic Forum for Research and Development in Educational Sloyd [swe. Slöjd]
(click on the headlines at the top)