ForskargrupperSELAS, Sloyd Education, Learning And Sustainability

– ett NordFo nätverk
Sloyd Education är ett ämnesområde som är representerat i de nordiska länderna. Forsknings- och utvecklingssamarbetet SELAS, Sloyd Education Learning and Sustainability är ett nätverk under NordFo, med syfte att undersöka och beskriva hur hållbar utveckling i relation till Sloyd Education förmedlas inom skola, utbildningar och bland utövare utanför institutionella ramar i de nordiska länderna.

Genom att samla in kvalitativa intervjuer av fokusgrupper och enskilda personer vill forskare, som är kopplade till SELAS, kartlägga och utveckla en gemensam förståelse för hållbarhetsfrågor i relation till nordisk Sloyd Education.

Hållbar utveckling är ett relativt nytt begrepp i utbildningarnas styrdokument. Projektet SELAS är knutet till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, med tanke på bland annat hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. Det första steget i forskningsprojektet är dels att dokumentera och undersöka styrdokument inom olika utbildningsprogram dels att intervjua lärarutbildare, studerande och andra utövare inom varje deltagande nordiskt land. Fokus i intervjuerna är lagd på hur hållbar utveckling förstås i relation till slöjd inom olika utbildningsnivåer. Slöjdvetenskap och sociokulturellt perspektiv är grunden för forskningen inom projektet. Forskarna i de olika nordiska länderna dokumenterar och analyserar på vilket sätt element av hållbar utveckling kan relateras till slöjdundervisning. Forskarna undersöker om det finns ett liknande tankesätt för kunskaps- och vetenskapsmål, vilket i så fall kunde användas som grund för ett gemensamt tänkande kring slöjd och hållbar utveckling.

Forskarna förväntar sig att forsknings- och utvecklingsarbetet inom SELAS bidrar till att hållbar utveckling får ett värde inom Sloyd Education genom att individer skulle kunna ta större ansvar i frågor som berör etiska, sociala, miljömässiga, kulturella och ekonomiska frågor i samhället.

Forskningsprojektet strävar till att skapa en gemensam nordisk grund genom att synliggöra och förmedla människors färdigheter och kunskaper inom slöjd i ett globalt perspektiv.

Nyckelord: Bæredygtighed, Hållbar utveckling, sustainability, sloyd education, UN 17 Global Goals

Eva Ahlskog-Björkman, PhD, assistent professor, Åbo Akademi University, Finland
Marie Koch, PhD, research strategist, Copenhagen Institute of Interaction Design, CIID, Denmark


SELAS, Sloyd Education, Learning And Sustainability

– a NordFo network

SELAS, Sloyd Education Learning and Sustainability, is a NordFo network, with the purpose investigating and mapping how sustainable development in Sloyd Education is communicated within schools, educations and among practitioners outside institutional frameworks in the Nordic countries.
Sustainability is an important global issue that both preserves and develops human intercultural understanding. Sustainability can be understood as a traditional background for the professional fields of art and craft even though sustainability is a relatively new term in education curriculum. Today, education within the subjects of art and craft in the Nordic region is on a high professional level. The research project within SELAS hopes to create a dialogue between the UN’s 17 global goals for sustainable development (SDG) and the fields of art and craft education with the aim of taking part in shaping a future where art, craft, design, materials, processes and production become valuable knowledge producers in today’s society. The ambition is that a focus on art, craft and sustainable develop will rejuvenate the subjects’ traditions, and similarly the sustainable dimension will connect these fields together in the Nordic regions, along with the Arctic. Through development and research within the fields of art and craft and sustainable development, we wish to promote the position of art and craft in a larger educational context.
There is a need to emphasize the relation between the subjects of art and craft with sustainable development through research - a research field that is lacking and hence cutting edge. The same applies to research on art and craft and sustainability within various educational levels from kindergarten to higher education and entrepreneurship. Researchers within the fields of art and craft have an important task to strengthen sustainability in the Nordic regions; a task which we hope can be realized through research and development.
Eva Ahlskog-Björkman, PhD, assistent professor, Åbo Akademi University, Finland
Marie Koch, PhD, research strategist, Copenhagen Institute of Interaction Design, CIID, Denmark.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CALL FOR PAPERS – SPECIAL ISSUE ON SLOYD EDUCATION LEARNING AND SUSTAINABILITY NSE (Nordic Studies in Education) 2019


Nordic Studies in Education publishes articles, information and debate on subjects within, and of relevance for, education in the Nordic countries. The journal accepts contributions written in the Scandinavian languages and in English. Nordic Studies in Education is published in collaboration with Nordic Educational Research Association, and its target audiences are researchers, educators at different levels, and readers with a general interest in the field of education. The journal is pleased to announce a call for papers for a special issue on Arts, Culture and Education (Art and Craft Education/Sloyd Science/ Learning and Sustainability).
Sustainability is an important global issue that both preserves and develops human intercultural understanding. Sustainability can be understood as a traditional background for the professional fields of art and craft even though sustainability is a relatively new term in education curriculum. Today, education within the subjects of art and craft in the Nordic region is on a high professional level. This thematic issue hopes to create a dialogue between the UN’s 17 global goals for sustainable development (SDG) and the fields of art and craft education with the aim of taking part in shaping a future where art, craft, design, materials, processes and production become valuable knowledge producers in today’s society. The ambition is that a focus on art, craft and sustainable develop will rejuvenate the subjects’ traditions, and similarly the sustainable dimension will connect these fields together in the Nordic regions, along with the Arctic. Through development and research within the fields of art and craft and sustainable development, we wish to promote the position of art and craft in a larger educational context.
There is a need to emphasize the relation between the subjects of art and craft with sustainable development through research – a research field that is lacking and hence cutting edge. The same applies to research on art and craft and sustainability within various educational levels from kindergarten to higher education and entrepreneurship. Researchers within the fields of art and craft have an important task to strengthen sustainability in the Nordic regions, a task which can be realized through sending an article to this thematic issue in Nordic Studies in Education
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hej,
Välkomna på NordFo nätverksmöte SELAS  7-9 november, se bifogat program.
1. Innan vårt nätverksmöte ber vi er göra en intervju med undervisare/forskare i era respektive länder utifrån den intervjuguide vi tillsammans utformade under våren 2018 (Se bilaga).
Ta med era transkriberade intervjuer till nätverksträffen i november. Under nätverksmötet kommer vi att analysera datamaterialet.
Vi ber er reflektera över följande frågor redan nu:  
Vad undervisar /forskar jag i
Vad vill jag med mitt jobb
Vad är min vision/mission i relation till hållbar utveckling
Hur undervisar jag slöjd i relation till hållbar utveckling

2. Under nätverksmötet ska de studerande  planera möjliga genomförbara idéer där slöjd är kopplat till hållbar utveckling. Inspiration till att utveckla idéer får de studerande genom  konkreta exempel och teoretiska modeller.
Vi ber även att de studerande reflekterar redan nu över följande frågor:
Vad utbildar jag mig till
Vad vill jag med mitt hantverk
Vad är min vision och mission i relation till hållbar utveckling
Hur vill jag undervisa slöjd i relation till hållbar utveckling

3. Både undervisares/forskares och studerandes projekt ska framläggas på nästa års NordFo konferens Make & Learn, i Göteborg,  på högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs Universitet, 17-20.9.2018 se länk https://nordfo.blogspot.com/
NordFo betalar för transport (sök den billigaste) och 2500 NOK i stipendium för hotell (mot kvittanser) till två undervisare/forskar och studerande från varje land.  Hotellförslag och transport finns i bilaga.
Vi återkommer med detaljerad information  26 oktober.

Vi ser fram emot att se er i november.
Marie och Eva

--
Marie Debora Koch 
Research Strategist, PhD
+45 8121 2908 

CIID 
Toldbodgade 37B 
1253 Copenhagen K
Denmark
www.ciid.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar